REGULAMIN PROMOCJI „EPOKA OŚWIECENIA” MARKI „AZZARDO”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Epoka Oświecenia”, zwanej dalej „Promocją”, jest Torino Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań, NIP 7811938749, zwany dalej „Organizatorem”.

 2. Promocja obowiązuje na sklepie internetowym www.azzardo.com.pl zwanym dalej „Sklepem Internetowym” oraz w salonie oświetleniowym Torino Azzardo mieszczącym się przy ul. Klenowskiej 7 w Poznaniu, zwanym dalej „Salonem Oświetleniowym”

 3. Czas trwania promocji obejmuje okres od 10 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów.
§2 ZAKRES PROMOCJI

 1. W czasie trwania Promocji Organizator zobowiązuje się do każdego z produktów, z wyłączeniem produktów nieobjętych promocją, dołączyć współpracujące z tym produktem źródło światła z listy źródeł światła wymienionych w §3 pkt 4 niniejszego Regulaminu w cenie 1gr/szt.

 2. Promocją objęte są wszystkie zamówienia spełniające kryteria opisane w niniejszym Regulaminie, złożone w czasie trwania promocji. W przypadku braku na stanie magazynowym lamp, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach Promocji, w momencie uzupełnienia stanu magazynowego towaru.
§3 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ ORAZ PRODUKTY WYŁĄCZONE Z PROMOCJI

 1. W promocji uczestniczą produkty, zwane dalej Produktami Objętymi Promocją, występujące na Sklepie Internetowym w kategoriach: LAMPY WISZĄCE, KINKIETY, PLAFONY, PODŁOGOWE, STOŁOWE posiadające jako dedykowane źródło światła z gwintem E27, E14 lub GU10, z wyjątkiem lamp spełniających kryteria opisane w pkt 2 lub 3, §3 niniejszego Regulaminu

 2. Promocją nie są objęte lampy posiadające inne dedykowane źródła światła niż wymienione w pkt 4, §3. oraz lampy, które na Sklepie Internetowym występują w kategoriach innych niż wymienione w pkt. 1, §3 niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku, kiedy lampa występuje zarówno w kategorii objętej promocją, jak i kategorii nieobjętej promocją, lampa ta jest objęta promocją. Zapis ten jednak nie obejmuje lamp, które znajdują się na Sklepie Internetowym w kategorii PROMOCJE – te lampy są bezwzględnie wyłączone z Promocji.

 4. Dedykowane źródła światła to źródła światła marki Azzardo o następujących parametrach:

  1. E27 – 8W

  2. E14 – 6W w kształcie kuli

  3. GU10 - 4W
§4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. W Sklepie Internetowym promocja obejmuje wyłącznie zamówienia dokonywane z komputerów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla których adres dostawy znajduje się na tym terytorium.

 2. Z Promocji korzystać mogą i jest ona przeznaczona wyłącznie dla konsumentów, będących osobami fizycznymi.

 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 4. Podanie związanych z udziałem w Promocji danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z RODO.
§5 ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. W czasie trwania Promocji do każdego zakupionego Produktu Objętego Promocją klient nabywa dedykowane źródło światła w ilości odpowiadającej ilości źródeł światła, które dany Produkt obsługuje, w cenie 1gr za sztukę. Wartość sumaryczna kwot za źródła światła zostaje odjęta od wartości zakupionego Produktu Objętego Promocją.

 2. Każdy uczestnik Promocji może nabyć dowolną ilość Produktów Objętych Promocją.

 3. Punkt Sprzedaży, w którym wyczerpany zostanie stan magazynowy dedykowanych źródeł światła zostaje wyłączony z Promocji.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym momencie, bez podania przyczyny.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.

 3. Dla wszystkich kwestii nieopisanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.